segunda-feira, maio 15, 2006

Pilar, hai que ler un pouquiño

“Os nenos teñen dereito a recibir o primeiro ensino na súa lingua materna. O Goberno Galego arbitrará as medidas necesarias para facer efectivo este dereito.
As Autoridades educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino.”


Artigo 13.1ºe 2º da Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística.

Sem comentários: