segunda-feira, junho 20, 2005

Algunhas dubidas

Para levar mellor o incrible resultado e a espera, fixémonos no accesorio ou non tan accesorio.

1º Sobre o famoso CERA

Consultados os dicionarios, da RAE , o María Moliner ou de Manuel Seco, non atopo explicación semántica algunha paro o termo “residente ausente”,ou resides ou non resides, non hai outra opción posíbel. Ausencia e residencia son dos termos que se contradín.

Existe un vello aforismo latino que di: Absentia longa et mors aequiparantur.


2º Sobre a cobertura televisiva.

Foron alucinacións miñas froito da inquedanza ou os dous voceiros do informativo popular, o moreno e a loura, demudados ao comezo da xornada polo resultado das logo erradas israelitas mudaron a medida do escrutinio nun indignante xogo de lúbricos sorrisos e olladas, que alcanzou o éxtase despois da declaración do Dinosauro ?

Alguén ollou o lamentábel papel do bronceadísimo e excelentísimo señor director da EGAP no debate da Segunda? e a súa xenreira con Guerreiro? Supoño que sería froito do seu nerviosismo ante a posíbel perda do seu ben remunerado cargo.


2º Sobre Pepiño

Cometería un erro tan grande coma facer esas declaracións senón tivese clariñas as contas? un experto matemático coma el, licenciado naquel congreso federal que consagrou o talante ZP.

Sem comentários: