quinta-feira, novembro 15, 2007

A choiva do mundo


Catro anos despois, o premio Torrente Ballester volve ao rego e premia a unha obra en galego. O xurado fala dun macrotexto de audacia vangardista no que coma nun nobelo se ensarillan toda caste de xéneros literarios, falan tamén de que está escrita nun ¿¿¿galego cosmopolita??? e eu bóteme a tremer. Non sei, a min fédeme a “Xeración Pan con chuculate ”, un arremedo desa “Xeración Nocilla” da que tanto cacarexan e discuten alén do Padornelo. De todos os xeitos será mellor non prexulgar e agardar a lela cando a edite Galaxia. O tempo darame o quitarame a razón.

Sem comentários: