terça-feira, novembro 13, 2007

Xallas
Artigo 325 do Código Penal

Castigarase con penas de prisión de seis meses a catro anos, multa de oito a 24 meses... ao que... provoque ou realice directa ou indirectamente emisións, vertidos... nas augas terrestres.. que poidan prexudicar gravemente o equilibrio dos sistemas naturais.

Artigo 31 do Código Penal

O que actúa como administrador... de dereito dunha persoa xurídica... responderá persoalmente, aínda que nel non concorran as condicións, calidades, ou relacións que a correspondente figura do delito requira para ser suxeito activo do mesmo, se tales circunstancias danse na entidade... en cuxa representación obre.

1 comentário:

Antonio Olives disse...

E facendo carambola xogamos o Villar(mir)